London-buildings-looking-up_3883927-Resized.png

De toekomst van client onboarding in de alsmaar veranderende wereld van KYC

Wed 22 Mar 2017

Banken en financiële instellingen moeten aan steeds strengere eisen van toezichthouders voldoen...

Door: Aaron Grey, UK Business Development Director, Equiniti KYC Solutions

Banken en financiële instellingen moeten aan steeds strengere eisen van toezichthouders voldoen. De kwaliteit van hun beleid, procedures, technologie en mensen op het gebied van know your customer (KYC) en anti-witwassen (AML) zijn hierdoor belangrijker dan ooit tevoren.

In deze white paper brengen we een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de bancaire sector in kaart. We gaan hierbij specifiek in op de nieuwe client onboarding methode, waarbij we zullen toelichten hoe deze aanpak kan worden verbeterd met de introductie van het fullservice KYC Utility model.

Belangrijkste Trends

Toename en verandering van regelgeving, met als gevolg significante en voortdurende veranderingen ten aanzien van risicobeleid:

  • FinCEN’s voorgestelde regelgeving omtrent beneficial owners (UBO’s), FATCA en de 4e EU-richtlijn tegen witwassen wordt als oorzaak gezien voor significante toenames in werkdruk [1]
  • Introductie van Financial Action Task Force Principles die je verplichten om te allen tijde ‘know your customer’ uit te voeren

Opgelegde boetes en reputatieschade:

  • Financiële instellingen van over de hele wereld krijgen miljardenboetes voor nalatigheid in KYC- of AML-beleid

Ontevreden klanten door langdurige en inefficiënte on-boardingprocessen:

  • Gerapporteerde onboarding timelines lopen uiteen van dagen tot maanden
  • Meest gebruikelijke veranderingen: FATCA eisen die voor verandering in het onboarding proces van organisaties zorgen – bijvoorbeeld verbeterde identiteitsverificatie – en gestandaardiseerde onboarding processen omtrent business units [2]

Toename van grootschalige portefeuille-opschoningsacties zorgt voor enorme behoefte aan Business As Usual (BUA) teams:

  • Steeds meer banken en financiële instellingen nemen proactief maatregelen of worden gedwongen om intern beleid dat tot grootschalige outsourcing van KYC saneringsprojecten leidt te stroomlijnen en verbeteren

Kortom, afgaande op de specifieke uitdagingen omtrent onboarding (klantervaring, time to revenue voor bedrijven en standaardisatie van reglementaire vereisten) zouden we graag onze inzichten en visie omtrent de voordelen van het Full Service Utility-model met u delen. Ook zullen we de volgende stap in dit proces behandelen: National Utilities.

Data Utility vs Full Service Utility Model

Veel van de huidige ‘Utilities’ (nutsbedrijven) in de markt zijn eigenlijk niets meer dan verkopers van data, die al met al slechts de top 1% van alle rechtspersonen beslaan. Dat komt onder meer door een gebrek aan gestructureerde en openbaar beschikbare data van met name de kleinere bedrijven.

Het is voor veel financiële instellingen ingewikkeld om de eigendomsverhoudingen van niet-beursgenoteerde ondernemingen te achterhalen en te analyseren. Voeg daar nog specifieke vereisten ten aanzien van risicobeleid, bewijslast en assessments voor elke financiële instelling aan toe, en de uitdagingen rondom specifieke of gedeelde onboarding en lopende due diligence processen worden duidelijk. Een consequentie hiervan is dat banken en financiële instellingen steeds vaker zelf het volledige proces van KYC identificatie, verificatie, screenings- en risico-assessments en onderzoek naar eigendom uitvoeren, in plaats van de Utilities te gebruiken.

Naar onze mening kan onze Full Service Utility de markt helpen met een end-to-end en alomvattende KYC/CDD oplossing voor het onboarden van klanten, waarbij alle voordelen zijn afgeleid van de standaardutility zoals weergegeven in onderstaande figuur. Desondanks willen we ook stellen dat met een Full Service Utility de standaardisatie van policy frameworks voor de banken zelf onnodig is, evenals de regelnaleving via de-scoping of eigen interpretatie van de regelgeving. In plaats daarvan biedt een op ‘behoeftes’ gebaseerde Full Service Utility een standaardisatie in operations die de efficiëntie ten goede komt, de klantbeleving verbetert en de time-to-revenue terugbrengt. Ondertussen zorgt de door technologie gedreven uitvoering voor een consistente, complete en nauwkeurige navolging van regelgeving en dus een hoger en consistent kwaliteitsniveau van de CDD dossiers.

 

Nationale Utilities

Nu we het Full Service Utility model een stap verder brengen, merken we dat er veel interesse bestaat voor ons nationale utilities voorstel. Het eindresultaat van een proces waarbij de CDD activiteiten voor financiële instellingen binnen dezelfde jurisdictie allemaal gebundeld worden onder één paraplu.

Bijkomende voordelen van dit plan:

  • Intimiteit tussen deelnemers: alle deelnemers kennen elkaar, delen een visie en behandelen elkaar met een zeker niveau van vertrouwen en goodwill
  • Eén beleid: op nationaal niveau is er maar één toezichthouder (of een groep van nationale en internationale toezichthouders), één beleid van dataprotectie en privacy onder één politiek stelsel
  • Nationaal belang: snellere, slimmere en kosteneffectievere risico-assessments en due dilligence voor alle nationale deelnemers. Als de risico’s beter ondervangen zijn wordt het niveau van de gehele nationale financiële dienstverlening ook hoger. Een utility op topniveau kan als basis voor de export van deze dienstverlening dienen. Hiermee worden banen gecreëerd, wordt de lat hoger gelegd en wordt een veilige en effectieve basis voor verdere FDI gelegd 

Klik hier om het Full Service / National Utility rapport en het bijgaande commentaar aan te vragen.

Conclusie

Wij geloven dat KYC binnen de financiële industrie wordt uitgevoerd omdat dit de enige juiste keuze is. Dat staat los van wettelijke verplichtingen. Omdat de wettelijke vereisten alsmaar veranderen en daardoor de druk op front-, middle- en backoffice toeneemt, nemen de kosten om zaken te doen echter gestaag toe. Om deze voortdurende uitdaging de baas te blijven is het belangrijk om de juiste combinatie van goed getrainde mensen, robuuste processen met consistente uitkomsten en flexibele technologie te hebben. Zo kan er snel worden bijgeschakeld als er veranderingen in aanpak of beleid noodzakelijk zijn.[1] Volgens 60% van de respondenten in ACAM’s & Dow Jones Global AML Survey 2016

[2] 70% van de respondenten van ACAM's & Dow Jones Global AML Survey 2016 gaf aan dat ze al wijzigingen hebben aangebracht in hun onboarding proces of overwegen om dit te doen.